Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Pomocnicy świętego Mikołaja - warsztaty teatralno-plastyczne dla rodzin z Martyną Matoliniec

Już w niedzielę 5 grudnia w godzinach 12:00-14:00,
na Dużej Scenie naszego teatru odbędą się warsztaty mikołajkowe
dla najmłodszych (od 6 -10 roku życia). Dzieci wezmą udział w improwizowanych grach i zabawach teatralnych, i stworzą własne lalki inspirowane postaciami pomocników świętego Mikołaja. Zajęcia poprowadzi etatowa aktorka Teatru Miejskiego Martyna Matoliniec.

Zapraszamy bardzo serdecznie !

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl
do 2 grudnia włącznie.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko i wiek dziecka.
Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi.

Informacje organizacyjne:
1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy aby jednemu uczestnikowi zajęć towarzyszył jeden rodzic lub opiekun.
2. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i udostępnianie wizerunku w celach promocji teatru.
3. Uczestnicy zajmują co drugie miejsce na widowni lub zachowują odstęp 1,5 metra.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
5. Uczestnicy nie mogą spożywać napojów i posiłków.
6. W dniu wydarzenia dorośli uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi prawidłowego wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia własnym i uczestnika.
7. Obowiązuje obuwie zmienne.