Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Laureatka I Ogólnopolskiego Konkursu im. A. Żurowskiego

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuję, że:

laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, Gdynia 2014, została pani ALICJA MÜLLER

W uzasadnieniu Kapituły Konkursu czytamy: „Recenzje nadesłane przez Panią Alicję Müller, laureatkę I. Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, Gdynia 2014, wyróżnia autentyczna szerokość zainteresowań. Autorka podejmuje udane próby zmierzenia się z interpretacją spektakli opartych na klasyce polskiego dramatu, które równocześnie nawiązują do awangardy międzywojennej i zapisu autobiograficznego.

W swoich analizach zwraca uwagę przede wszystkim na opis gry aktorskiej i plastykę przedstawienia. Jej recenzje charakteryzuje przemyślana konstrukcja tekstu, czytelność opisu i solidna argumentacja dotycząca ocen i sądów. Nie unikając podejścia teatrologicznego, autorka zachowuje dbałość o piękno języka w prezentowanych tekstach”.

Kapituła Konkursu obradowała w składzie: prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Maria Napiontkowa Remigiusz Grzela, Krzysztof Miklaszewski, dr Tomasz Miłkowski, Maciej Prus.